Gospodarstvo

Kmetijstvo

Trboje ležijo na ravninskem delu Kranjskega polja. Nekaj je mešanih in listnatih gozdov, večino površine pa obsegajo polja, njive, travniki.

V preteklosti so bile Trboje pretežno kmečka vas, kmetje so pridelovali žita, krompir, zelenjavo

Manjši del prebivalstva se ukvarja s kmetijstvom. Nekdaj je prevladoval krompir, sedaj pa so pogosti zelje in žita. V ospredju je mlečna govedoreja, za kar so številne njive spremenjene v travnike.