Kristjan je poslan, da živi, kar veruje, in pričuje s svojim življenjem, kaj veruje. Najprej to živi v svoji družini. Potem v občestvu. Nato v svoji širši skupnosti. 

Občestvo je živo, kolikor smo živi mi kot posamezniki, ki v občestvo s krstom vstopamo. Prav za vsakega se najdejo številne priložnosti sodelovanja.  Pridruži se.