Občina

Občina

Krajevna skupnost Trboje je del občine Šenčur.

Ustanovljena:

Velikost:

km2

Povprečna nadmorska višina:

m

Število prebivalcev: (01.01.2017, Statistični urad RS)

Občinski praznik: 

23.april, god farnega patrona Sv. Jurija

Sosednje občine: 

zahodno Kranj, severno Preddvor, vzhodno Cerklje, južno Vodice in Medvode

Infrastruktura: 

avtocesta Ljubljana-Naklo, regionalni cesti Kranj-Mengeš in Kranj-Zg. Jezersko; letališče Brnik

Vodotoki: 

Sava, Kokra, Olševnica

Župan

Župan Ciril Kozjek

Ciril Kozjek, župan Občine Šenčur

Urad župana
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur
Telefon: (04) 251 91 00 
Faks: (04) 251 91 11
Elektronska pošta: obcina@sencur.si
Uradne ure: ponedeljek: 9-12h, sreda: 9-11h, 14-16h 
Uradne ure župana
ponedeljek: 9-12h
sreda: 9-11h, 14-16h

Upravna enota

 

Upravna enota opravlja upravne naloge in pristojnosti na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva. Upravna enota opravlja tudi vse druge z zakonom določene upravne naloge oblastnega značaja iz pristojnosti nekdanjih občin, naloge s področja obrambnih priprav in organizacijske, strokovne ter druge naloge, ki so skupne notranjim organizacijskim enotam oziroma so pomembne za delovanje upravne enote, ravno tako pa še naloge s področja drugih državnih organov in lokalnih skupnosti.

Upravna enota Kranj obsega 119 naselij, med njimi tudi Trboje. Da je javna uprava blizu občanom, je Upravna enota Kranj delo organizirala tudi v 5 krajevnih uradih. Eden izmed njih je v Šenčurju, ki:

 • sprejema vloge za osebno izkaznico
 • sprejema vloge za potni list
 • sprejema vloge za vpis  spremembe naslova v potni list
 • naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine osebne izkaznice in potne listine
 • izdaja potrdil iz uradnih evidenc (potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o skupnem gospodinjstvu, potrdilo o državljanstvu)
 • sprejema vloge za izdajo in preklic digitalnega potrdila za fizične osebe
 • potrjuje knjige gostov
 • sestavlja smrtovnice
 • poizvedbe – posredovanje osebnih podatkov
 • potrjevanje podpor volivcev
 • overja podpise za podporo kandidatom za predsednika republike in županov
 • sprejema prijave stalnega prebivališča in sprememb stalnega prebivališča
 • sprejema prijave, spremembe in odjave začasnega prebivališča
 • sprejema prijave potovanja v tujino nad tri mesece in vrnitev iz tujine
 • sprejema vloge za izpiske iz matičnega registra
 • izdaja potrdila o vpisu v register društev
 • izvaja upravne overitve podpisa, kopije in garantnih pisem
 • izdaja zemljiško knjižne izpiske
 • izdaja potrdila iz zbirk geodetskih podatkov
 • opravlja priglasitev osebnega dopolnilnega dela in izdaja vrednotnice

Poleg navedenih storitev lahko na krajevnih uradih oddate vse vloge, ki so v pristojnosti reševanja upravne enote.

Uradne ure:

 sreda od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ure

 

Krajevni urad Šenčur:
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur

telefon: (04) 251 6240