Mala bandera za cerkev je dar posestnika Zlatiča (»Jerše«), ki pa je motive in barve leta 1925 izbral po svoji presoji in ni poslušal župnikovih in drugih nasvetov. Za motive je izbral srce Marijino, srce Jezusovo, sv. Florjana in svojega zavetnika, sv. Janeza (Krstnika) (Župnija Trboje 1928). Ker pa ob naročilu ni bil natančen, so namesto Janeza Krstnika izdelali podobo Janeza Nepomuka (razlaga je sicer logična, dejstvo, da je bila na malem zvonu iz leta 1883, ki je bil razbit in prodan leta 1921, vlita podoba Janeza Nepomuka pa odpira vprašanje o pravilnosti teze). Po svoji presoji – kar nekaterim ni bilo všeč – je določil tudi kombinacijo na banderi: na eno bandero srce Marijino in srce Jezusovo, na drugo pa dva svetnika. Zlatič je bil pripravljen kupiti tudi nov baldahin / nebo. Ker pa je bil stari še primeren, je po pogovoru z župnikom kupil nov mašni plašč iz zlatega brokata (bel mašni plašč iz svilenega damasta, z zlatimi portami, ki je še danes v uporabi).
Novo nebo, delo šolskih sester iz Radovljice, je bilo kupljeno leta 1982, leta 1974 pa še dve novi banderi (slike so ostale iz prejšnjih bander, le da so jih obnovili). Leta 1985 je omenjen še nakup novega veluma (ogrinjalo za duhovnika, ko dviguje ali prenaša sv. Rešnje telo v monštranci).
Prve večje jaslice je Janez Oselj (Kočarjev) izdelal med obema vojnama. Leta 1973 so kupili nove, sestavljene iz votline, v kateri se je rodil Jezus, slike betlehemskega mesta v sveti noči ter nebesnega oboka, na katerem angel(a) oznanjata slavo Bogu na višavah; izdelal jih je mojster Petrič iz okolice Cerkelj. Zadnja leta se pod stranskim oltarjem sv. Treh kraljev postavljajo večje jaslice z motivom planjave in nekatere simbolike domačih krajev.

Glorija
Glorija na Petričevih jaslicah. Vir: Arhiv župnije Trboje