KAJ SO ZAKRAMENTI

Zakramenti so učinkovita znamenja milosti, ki jih je postavil Kristus ter jih izročil Cerkvi. Po njih se nam podeljuje Božje življenje.

Bog na čudovit način spremlja človeka od rojstva do smrti, v dobrem in slabem, v zdravju in bolezni, v mladosti in starosti, tudi ko zgreši pot.      Mar ni to čudovito?

Zakramentov je sedem: sveti krst, sveta birma, sveta evharistija, sveta pokora, sveto bolniško maziljenje, sveto mašniško posvečenje in sveti zakon.

Na prejem vsakega izmed njih se je potrebno temeljito pripraviti. Priprava poteka organizirano po župnijah. Za prejem se obrnite na pristojnega duhovnika, ki bo pripravil program priprave.