VEROUK poteka v prostorih župnišča za vse razrede osnovne šole. Za uspešno delo veroučenec potrebuje učbenik, delovni zvezek, puščico, lepilo in škarje. Dobra volja je pa itak najbolja!

Priprava na prejem PRVEGA SVETEGA OBHAJILA poteka v 3. razredu osnovne šole.

Priprava na prejem zakramenta SVETE BIRME traja 2 leti. Zakrament svete birme prejmejo učenci 8. in 9. razreda.